Bjärbys Petra RW 788
med föl Bjärbys Palett efter Paddock Camargue RW 91
Bjärby ungston alla efter Paddock Camargue RW 91