Vi har bedrivit avel med Welshponny, sektion B sedan 1960. Ponnyerna härstammar till största delen från det berömda Coed Coch stuteriet i Wales. Karaktäristiskt för våra ponnyer är den goda rastypen med vackra huvuden och mycket goda rörelser. Vi strävar efter att producera positiva, vackra ponnyer som ska vara väl lämpade för både hoppning och dressyr.


Ovan Sofia Svensson på Bjärbys Amanda RW 81 u. Möllegaards Orion Surprise RW 81

Till vänster Victor Svensson på Bjärbys Petrus e Odinsal Eskapad RW 25

Tillbaka